Persondatapolitik

For at du kan handle med os på www.ladies-fashion.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer og by
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Registreringen af dine personlige oplysninger foretages med det formål, at kunne levere varen til dig.

Person oplysningerne bliver registreret hos Ladies Fashion og vil blive gemt 5 år frem.

Når vi indsamler personlige oplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke. Du er således informeret om præcist, hvilke oplysninger, der indsamles af os og hvorfor.

Ansatte ved Ladies Fashion har adgang til de oplysninger, der er registreret om dig.

Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret. Og bliver heller ikke transmitteret krypteret.

Vi videregiver eller sælger ikke personoplysninger der er afgivet til www.ladies-fashion.dk til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret i databasen hos Ladies Fashion har du altid mulighed for, og ret til, at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også mulighed for, og ret til, indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret hos os. Disse rettigheder har du ifølge Persondataloven. Henvendelse vedrørende disse data skal ske til Bjarne Hede Jensen på salg@ladies-fashion.dk

Er du interesseret i at vide mere om cookies: Hvad er cookies?